Karpackie Wizje | Kopaliny nad Gwoździanką

Gwoździanka pnie się doliną w górę potoku o tej samej nazwie, aż do Kopalin, skąd roztacza się rozległa panorama na wszystkie strony świata. W kierunku północnym na horyzoncie majaczy Rzeszów, na zachód w dolinie Wisłoka widoczny jest Strzyżów zamknięty Bramą Frysztacką i pasmem Klonowej Góry po lewej oraz pasmem Jazowej po prawej jej stronie. Przy sprzyjających warunkach pogodowych na tym kierunku obserwować można Tatry. Na południe widoczne są najwyższe wzniesienia Pogórza Dynowskiego z Suchą Górą, a na wschodzie masyw Wilczego. Pomiędzy nimi, przy dobrej widoczności obserwować można najwyższe partie Bieszczadów.
Sama Gwoździanka była wsią mieszaną rusko-polską. Podobnie jak pobliska Blizianka tworzyła wyspę ludności ruskiej otoczonej przez żywioł polski, w niewielkim oddaleniu od zgrupowania wsi ruskich na północ od Krosna. Zapraszam do obejrzenia filmu.

obejrzyj film >>>


Komentarze