Posty

Z Von Miegiem przez Galicję. 1779-1783. Część I - Sanok, Czerteż, Jurowce

O wyglądzie karpackich wsi i miasteczek w XVIII wieku możemy wnioskować jedynie na podstawie malarstwa, opisów w literaturze oraz opracowań etnograficznych, a także w oparciu o stosunkowo nielicznie zachowane zabytki architektury. Niedawno pojawiło się kolejne źródło, które przy odrobinie wyobraźni pozwala stworzyć obraz Karpat na przełomie XVIII i XIX wieku. Mowa o tzw. Mapie Miega, czyli kartograficznym zdjęciu monarchii austriackiej, a w szczególności, jeśli chodzi o polskich miłośników Karpat, wojskowe mapy Galicji wykonane tuż po pierwszym rozbiorze Polski. Mapa ta, wykonana w znakomitej większości za czasów cesarza Józefa II, powstała w latach 1779 – 1783 i jest jedynym kartograficznym zapisem ziem epoki staropolskiej. Jej popularna nazwa pochodzi od nazwiska oficera, ppłk. Friedricha von Miega, któremu powierzono kierownictwo wykonania map. Przez długi czas mapy wojskowe monarchii były objęte ścisłą tajemnicą i udostępniane jedynie wyższym oficerom wyłącznie za zgodą samego ces…

Domaradz, wieś ongiś cysterska?

Karpackie wizje | Pogórze magiczne

Karpackie Wizje | Kopaliny nad Gwoździanką

Opowieści | Mrzygłód - niespełnione nadzieje

Karpackie wizje | Po Dynowskim Pogórzu błądząc - Domaradz

Opowieści | Stromy i najeżony. Hyb nad Domaradzem

Karpackie haiku | Domaradz

Opowieści | Wieczne odpoczywanie wśród zielska

Karpackie haiku | Domaradz

Przez debrze i paryje | Z Domaradza na Wilcze - z biskupich włości do ojczyzny Przybosia.